Afdrukken

Informatie

Doelstellingen

 • het bieden van een volwaardige en professionele belangenbehartiging in de ruimste zin des woords aan fokkers en liefhebbers van rashonden.
 • het verhogen van de professionaliteit van hondenfokkers.
 • het bieden van individuele belangenbehartiging van leden.
 • het verstrekken van adviezen en informatie aan de leden-kynologen.
 • het bevorderen van de onderlinge verhoudingen tussen de kynologen, de rasverenigingen en koepelorganisaties.
 • het bemiddelen bij het zoeken naar oplossingen bij gerezen problemen.

Het doel kan worden bereikt door:

 • langs de weg van constructief overleg inhoudelijk goede resultaten te bereiken.
 • de leden die vanuit de dagelijkse praktijk waardevolle kennis en ervaring brengen naar het verbond en beroepsvereniging die de KVN is.
 • streven naar een hoge organisatiegraad van hondenfokkers en hondenliefhebbers.
 • het stellen van stringente voorwaarden voor het lidmaatschap van hondenfokkers.
 • streven naar samenwerking met bestaande organisaties en overheden.
 • waar nodig, gebruik te maken van externe en interne expertise.
 • collectieve en individuele belangenbehartiging.
 • individuele en persoonlijke advisering en ondersteuning.
 • individuele rechtsbijstand en advies bij juridische problemen.
 • vergroting van de vakkennis.
 • publicatie van informatie in de kynologische vakbladen en op internet.
 • onderzoeken van binnengekomen klachten en, zo nodig, deze doorgeven aan de verantwoordelijke instanties.
 • het (doen) organiseren van cursussen op het specifieke vakterrein.

Adverteerder

Adverteerder

Adverteerder